^

LPVO na EU PVSEC 2017

22. AVGUST 2017

Obiščite naš razstavni prostor A2 na EU PVSEC v Amsterdamu od 25. do 28. 9., kjer bomo prikazali našo dejavnost na področju meritev PV modulov. Na konferenčnem delu se bomo predstavili z dvema govoroma in tremi posterji.

^

Študentska nagrada na EU PVSEC 2017

29. avgust 2017

Septembra bo v Amsterdamu potekala največja mednarodna konferenca o fotovoltaiki EU-PVSEC. Na konferenci poteka tudi študentsko tekmovanje najboljših konferenčnih prispevkov. Našo fakulteto in Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko bo zastopal Rok kimovec, mladi raziskovalec in doktorski študent. Njegov prispevek z naslovom “Multi-Segment Photovoltaic Laser Power Converters and Their Electrical Losses” je osvojil prestižno študentsko nagrado.

Čestitamo!

Uradna novica: EU PVSEC.

^

Konferenca IEEE PVSC 44

25. junij 2017

Člani LPVO smo se udeležili 44. ameriške fotovoltaične konference IEEE PVSC v Washingtonu. Svoje preteklo delo smo predstavili z dvema predavanjema:

  • #389: M. Bokalič, A. Gerber, B. E. Pieters, U. Rau, M. Topič; Bandgap Fluctuations Observed by EL in CIGS PV Modules
  • #398: B Lipovšek, M Jošt, A Čampa, F. Guo, C. J. Brabec, K. Forberich, J. Krč, M. Topič; Advanced Optical Modellingc of Micro-Textured Solution-Processed Solar Cells with Consideration of Small-Area Effects

Na zaključnem delu konference je bil prof. dr. Marko Topič potrjen za podpredsednika 7. svetovne fotovoltaične konference (WCPEC 7), ki enkrat na 4 leta združuje japonsko (PVSEC), ameriško (IEEE PVSC) in evropsko (EuPVSEC) fotovoltaično konferenco.

^

Prosto mesto mladega raziskovalca v LPVO

23. junij 2017

V Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko imamo prosto mesto mladega raziskovalca. Pogoji, navodila in obrazci razpisa so dostopni na fakultetni spletni strani.

Kandidati se lahko obrnete na prof. dr. Marka Topiča.

V kolikor vas zanima doktorski študij in raziskovalno ter razvojno delo v LPVO, vabljeni!

^

Zagovor doktorske disertacije

21. junij 2017

Marko Jošt, mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju, je imel 21. junija ob 10:00 v diplomski sobi Fakultete za elektrotehniko javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Proces izdelave in karakterizacija nanotekstur za upravljanje svetlobe v fotonapetostnih in optoelektronskih elementih pred komisijo v sestavi izr. prof. dr. David Nedeljković (predsednik), prof. dr. Janez Krč, prof. dr. Janez Trontelj, prof. dr. Bernd Rech, prof. dr. Bernd Szyszka, prof. dr. Marko Topič (mentor − pridruženi član).

Doktorsko disertacijo Dr. Marka Jošta je poleg Univerze v Ljubljani priznala tudi Tehniška univerza iz Berlina in mu zanjo podelila tudi posebno pohvalo summa cum laude. Čestitamo!

^

Nov MR v LPVO

12. maj 2017

V LPVO je z doktorskim usposabljanjem začel mladi raziskovalec Julian Andres Ascencio Vasquez. Julian se je LPVO pridružil s klopu projekta SOLAR-TRAIN, ki je financiran s 14 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) štipendijami v okviru Innovative Training Networks (ITN) pod okriljem H2020 programa Evropske unije.

^

Nov MR v LPVO

1. marec 2017

V LPVO je z doktorskim usposabljanjem začel mladi raziskovalec Stefan Mitterhoffer. Stefan se je LPVO pridružil s klopu projekta SOLAR-TRAIN, ki je financiran s 14 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) štipendijami v okviru Innovative Training Networks (ITN) pod okriljem H2020 programa Evropske unije.

Center za razpršene vire energijeTehnološka platforma za fotovoltaikoZdruženje slovenske fotovoltaične energijeEvropska zveza za energijske raziskave